Chính sách bảo mật thông tin


Chính sách bảo mật ứng dụng dành cho thiết bị di động của trẻ em.
Giới thiệu
Chúng tôi hiểu sự riêng tư quan trọng đối với bạn và gia đình của bạn, đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường an toàn và bảo mật mà các thành viên gia đình ở mọi lứa tuổi có thể thưởng thức. Là một tổ chức công cộng, mục tiêu của chúng tôi là không thu thập bất kỳ thông tin nào về người dùng của chúng tôi và việc họ sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách bảo mật này điều chỉnh việc bạn sử dụng ứng dụng phần mềm Ứng dụng Behocvui.vn cho các thiết bị di động do Behocvui.vn tạo ra. Ứng dụng cho phép người dùng xem các ứng dụng giáo dục được phê duyệt bởi ban biên tập và giáo dục của Behocvui.vn.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo vệ các nhu cầu riêng tư của trẻ em và chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ đóng một vai trò tích cực trong các hoạt động và sở thích trực tuyến của con họ. Các ứng dụng của chúng tôi tuân thủ đầy đủ COPPA và Behocvui.vn không thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em và những người khác.

Thay đổi

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới tại đây và thông báo cho bạn qua email hoặc tin nhắn văn bản. Bạn nên tham khảo Chính sách bảo mật này thường xuyên cho bất kỳ thay đổi nào, vì việc sử dụng liên tục được coi là phê duyệt tất cả các thay đổi. Bạn có thể kiểm tra lịch sử của chính sách này bằng cách truy cập vào đây.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin của bạn như được quy định trong Chính sách bảo mật này ngay bây giờ và được chúng tôi sửa đổi. “Đang xử lý” có nghĩa là sử dụng cookie trên máy tính / thiết bị cầm tay hoặc sử dụng hoặc chạm vào thông tin theo bất kỳ cách nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, thu thập, lưu trữ, xóa, sử dụng, kết hợp và tiết lộ thông tin, tất cả các hoạt động sẽ diễn ra ở Mỹ. Nếu bạn cư trú bên ngoài Việt Nam, thông tin của bạn sẽ được chuyển giao, xử lý và lưu trữ ở đó theo tiêu chuẩn bảo mật của Việt Nam.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư trong khi sử dụng Ứng dụng hoặc có câu hỏi về thực tiễn của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại behocvui@gmail.com