Hướng dẫn cài đặt


1. Cài trực tiếp từ kho ứng dụng của nhà cung cấp: trên máy di động, bạn nhấn vào các liên kết như sau:

Các máy chạy android (Samsung, LG, Sony, Oppo, Lenovo, HTC..)

- Bé Học Vui androidz
- Bé học tiếng Anh androidz
- Âm thanh động vật androidz
- Thế giới âm thanh nhạc cụ androidz
-Học vui Đố vui Quốc kỳ các nước androidz
-Học vui Đố vui bản đồ các nước androidz
-Học vui Đố vui Thủ đô các nước androidz
- Thế giới ô tô và logo androidz

 Với iPhone và iPad:

- Bé học vui iphone
- Âm thanh động vật iphone
- Thế giới âm thanh nhạc cụ iphone
-Học vui Đố vui Quốc kỳ các nước iphone
- Học vui Đố vui bản đồ các nước androidz
-Học vui Đố vui Thủ đô các nước androidz
-Thế giới Ô tô và Logo androidz
-Bé Học Tiếng Anh androidz
-Bé Học Ghép Chữ androidz
-Bé Test IQ androidz

Leave a Reply